Paradiso

Partneri

Window Fashion s.r.o.

Interiérové Centrum JOPA
Nám. Ľ. Štúra 31
Banská Bystrica
Tel. 0948 101 024

Predajňa GARDANIA

Dana Kollárová
Popradská 90
Košice
Tel. 0905 516 158

Jaroslava Silná - SI - MIX

Dr. Janského 15
965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 0948 012 099

e-mail: silnajaroslava@gmail.com

www.si-mix.sk